Sıhhi Testisat

Yapı için gerekli sıcak ve soğuk suyun temini, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, sıhhi tesisat aygıt ve donanımları, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu drenajı ve yağmurdan koruma konularını kapsar.

Sıhhi Tesisat genel olarak; Su sistemlerindeki borulara bağlı olan ekipmanlar ve atık suyun drenajına bağlı tesisat malzemelerine denir. Temiz su ihtiyacı ve atık suyun tam olarak toplanıp transferi açısından sıhhi tesisat endüstrisi her gelişmiş ekonominin temel ve değerli bir parçasıdır. Firmamızda bina sıcak-soğuk su tesisatı, sayaç kolektörü değişimi, bahçe sulama tesisatı, su depoları imalatı ve her marka sıcak su boyler satışı montajı bakımı hizmetleri verilmektedir.