Engelsiz Asansörleri

Engelsiz Asansörleri

Engelsiz Asansörleri

Engelsiz Asansörleri
Engelsiz Asansörleri
Engelsiz Asansörleri
Engelsiz Asansörleri
Engelsiz Asansörleri
Engelsiz Asansörleri

Birinci öncelik olarak  yaşadıkları konut olmak üzere; sokak, kaldırım, kamu binaları, genel hizmet alanları, okullar, park alanları ve toplu taşıma araçları engellilerin yararlanabilecekleri şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden de konutlarından başlayarak, tüm mekânlarda ve bunlara ulaşımlarında gerekli ayarlamaların yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemelerdeki amacımız engellilerin yaşam kalitesini ve seviyesine maksimum düzeye yükseltmektir.

Engelsiz Asansörler;Dünya Sağlık Örgütü, değişik ölçütlere bağlı olarak toplumların en az %10’unu engelli bireylerin oluşturduğunu açıklamıştır. Avrupa’da her ülke, kendine özgü engellilik tanımı yapmakta ve toplam yetişkin nüfusun %12’inin resmi olarak engelli sınıfına girdiği görülmüştür. Ülkemizde ise 8,5 milyon civarında engelli insan yaşadığı açıklanmıştır. Bu çalışmada özel ihtiyaç ve beklentiler göz önüne alındığında engelli insanlarımızın düşey taşımacılığında kullanılan sistemlere yönelik temel düzenleme ve uygulamalar incelenmiş ve engellilerin hareketliliğinin sağlanması için mevcut düşey taşıma sistemlerinde alınması gereken önlemler ve tedbirler üzerinde dikkat toplanmıştır.

Bina içi Engelli TRANSPORT Sistemleri

Kamuya açık binalardan yararlanmak isteyen değişik gruplardaki engellilerin, binadan gerekli hizmeti herkes gibi alabilmesi için değişik yapıdaki düşey transport sistemlerinin teçhiz edilmesi gerekir. Buna göre bina içinde engelli transport sistemleri dört ana kısımda ele alınabilir.Bunlar aşağıdaki gibidir;

1. Engelli Asansörleri

2. Merdiven Yanı Taşıma platformu

3. Doğrusal Tırmanan

4. Dönel Tırmanan

5. Düşey Ev Tipi

6. Mobil Taşıyıcı

7. Hidrolik Platform